miércoles, 18 de noviembre de 2009

NUEVAS EXPOSICIONES / ERAKUSKETA BERRIAK2009eko azaroak 21 eta 27 artean
AZPEITIA
Betharram aretoa. Jose Artetxe Kalea, 4.
LAGUNTZAILEA: Azpeitiko Udala


2009eko azaroak 27 eta abenduak 7 artean
OIARTZUN
Salón de Plenos. Sanesteban enparantza, z/g.
LAGUNTZAILEA: Oiartzungo Udala

2009eko abenduak 8 eta 12 artean
HENDAIA
Anciennes halles poissonnières.
Les Halles karrika
16:00-20:00 Asteartetik Larunbat arte
Inaugurazio-ekitaldia asteartea, hilak 8, 19:00etan
LAGUNTZAILEAK: Hendaiako Udala, AIDES, LGP Biarritz

21 – 27 de nov de 2009
AZPEITIA
Betharram aretoa. Jose Artetxe Kalea, 4.
COLABORA: Ayuntamiento de Azpeitia

27 de nov – 7 de dic de 2009
OIARTZUN
Salón de Plenos. Sanesteban enparantza, z/g.
COLABORA: Ayuntamiento de Oiartzun


8 - 12 de dic de 2009
Hendaye. Anciennes halles poissonnières.
rue des Halles
16:00-20:00 de martes a sábado
Inauguración el martes 8 a las 19:00
COLABORAN: Ayuntamiento de Hendaia, AIDES, LGP Biarritz

sábado, 25 de octubre de 2008

ERAKUSKETA / EXPOSITION / EXPOSICIÓN BiarritzL´ATABALEN
BIARRITZ
ABENDUAREN 4TIK 12RA

L´ATABAL
BIARRITZ
DU 4 AU 12 DÉCEMBREL´ATABAL
BIARRITZ
DEL 4 AL 12 DE DICIEMBRE

ERAKUSKETA / EXPOSITION / EXPOSICIÓN donostia
OKENDO KULTUR ETXEA
DONOSTIA
AZAROAREN 10TIK ABENDUAREN 1RA.OKENDO
DONOSTIA
DU 10 NOVEMBRE AU 1 DÉCEMBRE


CASA DE CULTURA DE OKENDO
DONOSTIA
DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE

miércoles, 22 de octubre de 2008

EDUKIA / CONTENU / CONTENIDO

FORMATU HANDIKO 13 ARGAZKI-ERRETRATU (1.16mx1.67m eta 1.55mx1.30m)
Argazki hauek GIB-HIESAren inguruan dauden aurreiritzi eta estereotipoei buruzko ausnarketara bultzatzen gaituzte. Irudi bakoitzak zalantza baten aurrera garamatza. Zein da seropositiboa?

Benetan da garrantzitsua? Pertsonak gara, geure bizitza dugu, geure lana, geure bizi-eskarmentua, geure ezaguerak, geure sentimenduak...Hau dena da garrantzitsua, aurreiritzi eta estereotipo guztien gainetik pertsona dago eta horrela ikusteko gai izan beharko genuke.

HIESA gaixotasuna da, bai, baina gizartean geure lekua izateko handikap handia da, sineskeriek eta gezurrezko mitoek inguratzen baitute.


13 portraits photographiques grand format.

un appel a la réflexion sur les préjugés et stéréotypes qui entourent tous les jours le VIH-SIDA. Chaque image suggère un doute:
"lequel est séropositif?"

"Est-ce vraiement important?" Nous sommes des personnes, avec une vie, un travail, des expériences, des connaissances, des sentiments. C'est cela qui importe, qu'avant les stéréotypes et les préjugés, nous puissions être capable de voir la personne!

Le SIDA est une maladie, c'est vrai. Mais c'est aussi un grand handicap pour trouver sa place dans la sociéte; car des faux mythes et des fausses croyances accompagnent chaque jour cette quete.
13 RETRATOS FOTOGRÁFICOS DE GRAN FORMATO. (1.16mX1.67m y 1.55mx1.30m)
Una llamada a la reflexión sobre los prejuicios y estereotipos que todavía rodean al VIH-SIDA. Cada imagen nos sitúa ante una duda ¿Cuál es seropositivo?

¿Importa realmente eso? Somos personas, con nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestras experiencias vitales, nuestros conocimientos, nuestros sentimientos... eso es lo importante, que por encima de estereotipos y prejuicios seamos capaces de ver a la persona.

El SIDA es una enfermedad, sí, pero también es un gran handicap a la hora de situarnos en la sociedad, falsos mitos y creencias son las que todavía rodean este fenómeno.

martes, 21 de octubre de 2008

JOËLLE DOLLÉ


Joëlle Dollé argazkilari erretratuegilea da. Hamar urtez komunikazio-agentzia bateko zuzendari artistikoa izan ondoren, bere pasioari ekin zion: argazkilaritza. Horrela, “ Denok gara nortasundunak” lanarekin hasi zen eta gaur egun zabaltzen jarraitzen du. Aldizkari, komunikazio-agentzia eta argitaratzaile anitzekin dihardu lanean. Umeentzako liburu bilduma bat egin du “Ikusteko historia” eta argazkien lehenengo fototeka etikoa sortu du: “reelportrait.com”. Bere lana erakusketa handietan ikusgai dago. Identitateari buruzko eta izakien arteko batasunari buruzko araketa du helburu. Erretratu hauen bitartez, besteekiko eta geure buruarekiko harremanaz galdetzen du. Gutako bakoitzaren baliotasuna eta garrantzia adieraztea du xedea. Bere begirada xume, zuzen eta artifiziorik gabeak pertsona bakoitzak eta egoera bakoitzean bere baitan duen armonia azalarazi nahi du.

+ info Joëlle Dollé

JOËLLE DOLLÉ est photographe portraitiste. Aprés dix années de direction artistique en agence de communication, elle se consacre en 1998 à sa passion : la photographie. Elle entreprend son travail «Nous sommes tous des personnalités», et ne cesse de le développer. Elle travaille en collaboration avec de nombreux magazines, agences de communication et éditeurs. Elle conçoit une collection de livres pour les enfants «Histoire de voir» et crée la première photothèque éthique de portraits : «reelportrait.com». Son travail fait l’objet de grandes expositions. Sa démarche est une recherche sur l’identité et l’unité entre les êtres. A travers ses galeries de portraits, elle interpelle sur notre rapport à l’autre et à soi-même. Son objectif est de montrer la valeur et l’importance de chaque personne, d’apporter un regard nouveau sur nous-mêmes et les autres. Son regard simple, direct et sans artifi ce, cherche à mettre en lumière l’harmonie présente en chaque personne, et en chaque situation

+ info Joëlle DolléJoëlle Dollé es fotógrafa de retratos. Después de diez años de dirección artística en agencias de comunicación, desde 1998 está dedicada a su pasión: la fotografía. Comenzó su labor con "Todos somos personalidades", y sigue desarrollándose. Ella trabaja con muchas revistas, agencias de comunicación y editores. Diseña una colección de libros para los niños "para ver la historia" y creó la primera fototeca ética de retratos fotográficos: "reelportrait.com". Su trabajo es objeto de importantes exposiciones. Su enfoque es una búsqueda de la identidad y la unidad entre los seres humanos. A través de su galería de retratos, se ven nuestras relaciones con los demás y con uno mismo. Su objetivo es demostrar el valor y la importancia de cada persona para presentar una nueva mirada a nosotros mismos y a los demás. Su mirada simple, directa y nada artificial, tiene por objeto poner de relieve la armonía presente en cada persona y cada situación


+ info Joëlle Dollé

domingo, 19 de octubre de 2008

HISTORIA / HISTOIRE / HISTORIA

2007ko abenduan Gehituko GIB-HIESA Batzordeak interneten bidez Joëlle Dolléren lan hau ezagutu zuen, eta berehalaxe, geurean erakusteko asmoz, egile honekin harremanetan jartzea erabaki zuen.
Esan eta egin. Helburu hau gogoan, AIDES, Biarritzeko LGP eta Gehituk lan-talde bat osatu genuen. Dagoeneko mugen gaineko kooperazio lanetan hasita gaude eta egitasmo hau honen adierazlea da. Elkarlanaren erreferente nagusienetako bat GIBren prebentzioa da.
Euskal Herrian ikusiko dugun lanaren zati handi bat Joëlle Dollék Parisko 2007ko AIDES-en Kongresu Nazionalean erakusteko egin zuen. Orduan 9 argazki ziren baina azken hilebeteotan 18ra zabaldu da eta hauek ditugu guk ikusgai. Dena den, artistak handitzen jarraitzea du asmoa.
Azpimarratu nahi genuke bai Joëlle Dollék eta bai erretratatutako pertsonek erakusketa hau modu erabat desinteresatuan utzi digutela gure eskura.c'est en décembre 2007 que GEHITU a pris connaissance de cette exposition. A ce moment là, il fut décidé de contacter l'auteur pour essayer d'emmener l'exposition sur nos terres.

Dès ce moment là, nous avons créé un groupe de travail en association avec la LGP Biarritz et AIDES pays basque. Cette exposition est devenue une priorité et un temps fort du travail de coopération transfrontalière et se situe dans la campagne de prévention du HIV comme une des principales actions.

Joelle a réalisé une grande partie des pièces ramenées en Pays Basque pour les exposer lors du congrés national de AIDES à Paris en 2007. A ce moment la, il n'existait que 9 photographies, mais ces derniers mois, Joelle Dollé a amplifié son travail en portant à 18 le nombre de clichés, 18 photos que nous exposerons, 18 tirages d'un travail qui continu a s'accroitre.

Nous désirons souligner que Joelle Dollé ainsi que tous les figurants ont mis cette exposition a notre disposition de maniere absolument desintéréssée.


En diciembre de 2007 la Comisión de VIH-SIDA de Gehitu conoció en internet este trabajo de Joëlle Dollé. En ese mismo momento se decidió contactar con la autora para intentar exponerla en nuestra tierra.

A partir de ese momento conformamos un grupo de trabajo entre AIDES, LGP Biarritz y Gehitu para coordinar la acción. Esta exposición se ha convertido en uno de los proyectos que se enmarcan en el intenso trabajo de cooperación transfronteriza que ya estamos realizando y que cuenta en el campo de la prevención del VIH con uno de sus principales referentes.

Joëlle Dollé realizó gran parte del trabajo que traemos hasta Euskal Herria para exponerlo en el Congreso Nacional de AIDES de 2007 en París. En ese momento eran 9 las fotografías pero en el transcurso de los últimos meses se ha ido ampliando hasta las 18 fotografías que ahora exponemos, si bien es un trabajo que la artista se plantea seguir ampliando.

Queremos destacar que tanto Joëlle Dollé como las personas retratadas han puesto a nuestra disposición esta exposición de manera absolutamente desintarasada.

miércoles, 15 de octubre de 2008

BISITA PEDAGOGIKOAK / VISITES PÉDAGOGIQUES / VISITAS PEDAGÓGICAS


Erakusketa honen helburua begiratze estetiko soila baino askoz gehiago da. Arestian esan bezala, estereotipo eta aurreiritzien inguruko ausnarketara garamatza.
Horrela, Donostian nahiz Biarritzen, ekitaldi osagarria eskeintzen da, hots, bisita pedagogikoak, bereziki Batxilergo ikasleei zuzenduta daudenak.
Iraupena: Ordubete gutxi gorabehera .
Helburuak: Aurreiritziekin hautsi nahian, GIB- HIESArekin lotuta dauden estereotipoak ezagutaraztea, aztertzea eta ausnarketa kritikoa proposatzea. GIB-HIESA abiapuntua izanik, estereotipoak eta aurreiritziak elementu orokor gisa aztertzeari ere ekingo zaio, zeinaren bitartez giza-talde askoren bazterkeria areagotu egiten den.
Edukia: Orientatzaileek zuzenduta, eztabaida eta ausnarketen bidez, bildutakoen parte-hartze aktiboa.
Bisita pedagogikoetarako:
Donostian: hies-sida@gehitu.net
Biarritzen: communication.aidespaysbasque@gmail.com


L'objectif de cette exposition relève de la contemplation esthétique mais comme nous le disions précédemment, c'est avant tout un travail proposant une réflexion sur les stéréotypes et préjugés.
Pour cela, autant à San Sebastien qu'à Biarritz, nous vous offrons en activité complémentaire des visites pédagogiques. Cette activité est fondamentalement orientée vers les étudiants niveau BAC.

durée approximative : 1h
objectif : Connaître les stéréotypes associés au VIH-SIDA, les analyser et proposer une réflexion critique qui contribue à détruire ces préjugés. En prenant le VIH-SIDA comme point de départ, les stéréotypes et les préjugés seront abordés comme l'élément général qui contribue à la discrimination de nombreux collectifs sociaux.

contenu : Dynamique de participation active des assistants avec débat et réflexion orientés par des "guides".
contact pour les visites pédagogiques :
Donostia : hies_sida@gehitu.net
Biarritz : communication.aidespaysbasque@gmail.comEl objetivo de esta exposición transciende la propia contemplación estética y como ya decíamos anteriormente es un planteamiento reflexivo sobre el estereotipo y el prejuicio.

Por ello tanto en Donostia como en Biarritz se oferta como actividad complementaria un programa de visitas pedagógicas. Esta actividad va fundamentalmente orientada a estudiantes de Bachillerato.

Duración aproximada: 1 hora
Objetivos: Conocer los estereotipos asociados al VIH-SIDA, analizarlos y proponer una reflexión crítica que contribuya a destruir esos prejuicios. Tomando el VIH-SIDA como punto de partida también se abordarán los estereotipos y prejuicios como elemento general que contribuye a la discriminación de numerosos colectivos sociales.
Contenido: Dinámica de participación activa de los asistentes con debate y reflexión orientados por orientadores.

Contacto para las visitas pedagógicas:
En Donostia: hies_sida@gehitu.net
En Biarritz: communication.aidespaysbasque@gmail.com

miércoles, 8 de octubre de 2008

ESKAERA / SOLLICITUDE / SOLICITUD


ERAKUSKETA GOGOKO IZAN BADUZU ETA ZEURERA ERAMAN NAHI BADUZU, GUREKIN HARREMANETAN JAR ZAITEZKE: hies_sida@gehitu.net -en edo 943468516-an.SI TE HA GUSTADO LA EXPOSICIÓN Y QUIERES LLEVARLA A TU LOCALIDAD PUEDES CONTACTAR CON NOSOTRAS-OS EN hies_sida@gehitu.net O EN EL 943468516

martes, 7 de octubre de 2008

ELKARTEAK / ASSOCIACIONS / ASOCIACIONES

ASOCIACIONES QUE PROMUEVEN ESTA EXPOSICIÓN:

AIDES

LGP-BIARRITZ

GEHITU

jueves, 2 de octubre de 2008

ANTOLATZAILEAK / ORGANISÉE PAR / ORGANIZADORES

Gehitu
LGP Biarritz
AIDES
Donostia Kultura
Atabal Biarritz


LAGUNTZAILEAK / PARTENAIRES / COLABORAN

Gipuzkoako Foru Aldundia, Kiroletako eta Kanpo Ekintzako Departamentua
Donostiako Udala
Biarritzeko Udala
Eusko Jaurlaritza